Utbildning som ett socialt fenomen

Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella samhälls- och historievetenskapliga forskningstraditioner.

Behöver du vägledning?

Masterprogram i utbildningssociologi

Utbildningsdebatten brukar handla om hur utbildning borde vara. Utbildningssociologin ställer frågan varför den är som den är. Masterprogrammet i utbildningssociologi syftar till att rusta dig för att kunna genomföra oberoende och avancerade analyser av utbildning som ett socialt fenomen, format av historiska, kulturella och sociala villkor. Det förbereder för forskning och yrkeskarriärer inom utbildningsorganisationer.

Mer information och anmälan

Viktiga datum

Senast uppdaterad: 2023-11-23