Masterprogram i utbildningssociologi UUS2M – Struktur 2022/23

För nyantagna internationella studenter

Termin 1 HT22

 1. Transnationella utbildningsstrategier (7,5 hp), period 1-2
 2. Utbildningssociologi, traditioner (7,5 hp) period 1-2
 3. Geometrisk datanalys (7,5 hp) period 3-4
 4. Pierre Bourdieus utbildningssociologi (7,5 hp) period 3-4
 5. Samtida transformationer av utbildningssystem (7,5 hp), period 3-4

Termin 2 VT23

 1. Moderna samhällens historia (7,5 hp), period 1-2
 2. Utbildningssystemens historia (7,5 hp), period 1-2
 3. Kön och utbildning (7,5 hp), period 1-2
 4. Utbildningsssociologi, metoder (7,5 hp), period 3-4
 5. Utbildningssociologi, forskningstekniker (7,5 hp), period 3-4

För internationella studenter som har läst termin 1 och 2 inom programmet

Termin 3 HT23

 1. Examensarbete 30 hp (15 hp)
 2. Valfri kurs (7,5 hp)
 3. Valfri kurs (7,5 hp)

Termin 4 VT24

 1. Examensarbete 30 hp fortsättning (15 hp)
 2. Valfri kurs (7,5 hp)
 3. Valfri kurs (7,5 hp)
Senast uppdaterad: 2022-07-06