Masterprogram i utbildningssociologi UUS2M – Struktur 2023/24

Termin 1 HT23

Transnationella utbildningsstrategier (7,5 hp), period 1-2
Utbildningssociologi, traditioner (7,5 hp), period 1-2
Samtida transformationer av utbildningssystem (7,5 hp), period 3-4
Kön och utbildning (7,5 hp), period 3-4

Termin 2 VT24             

Utbildningssystemens historia, (7,5 hp), period 1-2
Maktens sociologi, eliter och elitutbildningar (7,5 hp), period 1-2
Utbildningssociologi, forskningstekniker (7,5 hp), period 3-4
Utbildningssociologi, metoder (7,5 hp), period 3-4               

För internationella studenter som har läst termin 1 och 2 inom programmet

Termin 3 HT24

  1. Examensarbete 30 hp (15 hp)
  2. Valfri kurs (7,5 hp)
  3. Valfri kurs (7,5 hp)

Termin 4 VT25

  1. Examensarbete 30 hp, fortsättning (15 hp)
  2. Valfri kurs (7,5 hp)
  3. Valfri kurs (7,5 hp)
Senast uppdaterad: 2023-11-23