Kurs- och programansvariga


Kurser inom program på avancerad nivå

Masterprogram i pedagogiskt ledarskap, Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, specialpedagogik
E-post till administrationen
Studierektor: Kajsa Bråting, Gunilla Lindqvist

Masterprogram i utbildningsvetenskap, inriktning utbildningssociologi, Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)
Administration: Ellen Matlok Ziemann
Studierektor: Emil Bertilsson

Kurser inom program med start på grundnivå

Förskollärarprogrammet, Uppsala 
E-post till administrationen

Förskollärarprogrammet, Campus Gotland
E-post till administrationen
Studierektor: Petra Gäreskog

Grundlärarprogrammet, Uppsala
E-post till administrationen

Grundlärarprogrammet, Campus Gotland
E-post till administrationen
Studierektor: Stellan Sundh, Eva Lundqvist 

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor
E-post till administrationen 
Studierektor: Jonas Risberg

Ämneslärarprogrammen
E-post till administrationen
Studierektor: Stina Hallsén

Kompletterande lärarutbildning, Komprimerad kompletterande lärarutbildning
E-post till administrationen
Studierektor: Maria Westman

Speciallärarprogrammet, inklusive Lärarlyftet
E-post till administrationen
Studierektor: Petra Gäreskog, Gunilla Rensmo

Sociologiprogrammet
E-post till administrationen
Studierektor: Emil Bertilsson

Fristående kurser

Fristående kurser på avancerad nivå
E-post till administrationen

Fristående kurser på grundnivå
E-post till administrationen

Kurser inom uppdragsutbildning

Administration: Elisabet HanssonLisa Regnéll, Johanna VestermarkTrine Wirén
Studierektor: Magdalena Cedering, Gunilla Rensmo

Rektorsutbildningen

E-post: rektorsutbildningen-edu@uu.se
Administration: Leena Svenson Zeitler, Albin Sundberg
Utbildningschef: Daniel Nordholm
Studierektor: Jenny Langwagen

Fortbildning i språk (Fortbildningsavdelningen)

E-post: fba@edu.uu.se 
Administration: Kerstin Carlfors Wedholm
Studierektor: Birgitta Hellqvist

VFU

VFU-enheten, som ansvarar för studenternas VFU-placering tillhör universitetsförvalningen. Här hittar du kontaktinformation

För övriga frågor om VFU kontakta administratör för respektive program, se ovan.

Senast uppdaterad: 2022-07-07