Generella examina på avancerad nivå

För att du ska kunna få ut en examen på avancerad nivå krävs att du först avlagt en minst treårig generell examen på grundnivå, alternativt en minst treårig yrkesexamen.

Magister

15 hp kurser på avancerad nivå inom huvudområdet
15 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet
15 hp kurser på avancerad nivå inom valfritt huvudområde
15 hp kurser inom valfritt huvudområde som kan vara på grundnivå (dock ej kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå)

Dessutom är det ett behörighetskrav till examensarbete 15 hp enligt: Godkänt på kurser på avancerad nivå om 15 hp varav minst 7,5 hp inom huvudområdet. Dessutom krävs teori- och metodkurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora om 7,5 hp.

Master

30 hp kurser på avancerad nivå inom huvudområdet
30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet
30 hp kurser på avancerad nivå inom valfritt huvudområde
30 hp kurser inom valfritt huvudområde som kan vara på grundnivå (dock ej kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå)

Dessutom är det ett behörighetskrav till examensarbete 30 hp enligt: Godkänt på kurser på avancerad nivå om 45 hp varav minst 22,5 hp inom huvudområdet. Dessutom krävs teori- och metodkurser på avancerad nivå inom utbildningsvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora om 15 hp.

Mer information om examina samt länkar till ansökan (Examensenheten)

Bilden beskriver examenskraven enligt texten ovan.

Senast uppdaterad: 2023-11-23