Hitta din egen väg till masterexamen

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Det gör det möjligt för dig att själv styra din studietakt. Om du läser programmet på halvfart väljer du en kurs i taget och för heltid läser du två kurser parallellt. Kurserna omfattar 7,5 hp. Kurserna ges huvudsakligen på vardagarna, sen eftermiddag och kväll.

Huvudområdeskurser

Kurs- och programöversikt 2022/2023


Inom varje huvudområde ges fyra kurser om vardera 7,5 hp. Därtill ges två teori- och metodkurser om vardera 7,5 hp samt examensarbeteskurser inom varje huvudområde om 15 hp (magister) och 30 hp (master). 


Barn- och ungdomsvetenskap

Kurserna planeras att ges måndagar, jämn vecka. Undantag kan förekomma.

HT22, period 1-2: Barn- och ungdomsvetenskap, centrala teorier och perspektiv
HT22, period 3-4: Barns ojämlika geografier (eng.)
VT23, period 1-2: Ungas identitets-formering i det multietniska samhället
VT23, period 3-4: Barn- och ungdomshistoria

Didaktik

Kurserna planeras att ges onsdagar, ojämn vecka. Undantag kan förekomma.

HT22, period 1-2: Didaktikens traditioner
HT22, period 3-4: Komparativ ämnesdidaktik
VT23, period 1-2: Literacy i förskola och skola - didaktiska perspektiv på teorier, centrala begrepp och analytiska metoder
VT23, period 3-4: Normer och värden i utbildning och undervisning

Pedagogik

Kurserna planeras att ges torsdagar, ojämn vecka. Undantag kan förekomma.

HT22, period 1-2: Pedagogisk filosofi och idéhistoria
HT22, period 3-4: Lärande, identitet och kommunikation
VT23, period 1-2: Utbildningspolitik, styrning och utvärdering
VT23, period 3-4: Barndom: Socialisationsprocesser och vardagspraktiker

Pedagogiskt ledarskap

Kurserna planeras att ges tisdagar, jämn vecka. Undantag kan förekomma

HT22, period 1-2: Pedagogiskt ledarskap, lärande och kunskap
HT22, period 3-4: Förändring genom interaktiv forskning
VT23, period 1-2: Ledning av kunskapsprocesser i organisationer
VT23, period 3-4: Styrning av offentliga och idéburna organisationer

Specialpedagogik

Kurserna planeras att ges onsdagar, jämn vecka. Undantag kan förekomma

HT22, period 1-2: Specialpedagogiska perspektiv
HT22, period 3-4: Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang
VT23, period 1-2: Teoretiska traditioner inom forskningsfältet specialpedagogik
VT23, period 3-4: Kategorisering och makt - ett intersektionellt perspektiv på skolans praktik

Utbildningssociologi

Kurserna ges företrädelsevis dagtid

HT22, period 1-2: Transnationella utbildningsstrategier
HT22, period 3-4: Pierre Bourdieus utbildningssociologi
HT22, period 3-4: Samtida transformationer av utbildningssystem
VT23, period 1-2: Moderna samhällens historia - kontextualisering av utbildning ca 1800-2000

Senast uppdaterad: 2022-03-22