Kursöversikt

Kurs- och programöversikt läsåret 2024/2025

Inom varje huvudområde ges fyra kurser om vardera 7,5 hp. Därtill ges två teori- och metodkurser om vardera 7,5 hp samt examensarbeteskurser inom varje huvudområde om 15 hp (magister) och 30 hp (master). 

Barn- och ungdomsvetenskap

Kurserna planeras att ges måndagar, jämn vecka. Undantag kan förekomma.

HT24, period 1-2: Barn- och ungdomsvetenskap - centrala teorier och perspektiv
HT24, period 3-4: Barns ojämlika geografier (eng)
VT25, period 1-2: Ungas identitets-formering i det multietniska samhället
VT25, period 3-4: Barn- och ungdomshistoria

Didaktik

Kurserna planeras att ges onsdagar, ojämn vecka. Undantag kan förekomma.

HT24, period 1-2: Didaktikens traditioner
HT24, period 3-4: Komparativ ämnesdidaktik
VT25, period 1-2: Literacy i förskola och skola - didaktiska perspektiv på teorier, centrala begrepp och analytiska metoder
VT25, period 3-4: Normer och värden i utbildning och undervisning

Pedagogik

Kurserna planeras att ges torsdagar, ojämn vecka. Undantag kan förekomma.

HT24, period 1-2: Pedagogisk filosofi och idéhistoria
HT24, period 3-4: Lärande, identitet och kommunikation
VT25, period 1-2: Utbildningspolitik, styrning och utvärdering
VT25, period 3-4: Barndom: Socialisationsprocesser och vardagspraktiker

Pedagogiskt ledarskap

Kurserna planeras att ges tisdagar, jämn vecka. Undantag kan förekomma

HT24, period 1-2: Pedagogiskt ledarskap som kunskapsområde
HT24, period 3-4: Styrning av utbildningsorganisationer
VT25, period 1-2: Ledning av lärande och utveckling i utbildningsorganisationer
VT25, period 3-4: Forskning och utveckling i samverkan

Specialpedagogik

Kurserna planeras att ges onsdagar, jämn vecka. Undantag kan förekomma

HT24, period 1-2: Specialpedagogik ur historiska, samhälleliga och vetenskapliga perspektiv
HT24, period 3-4: Inkludering och exkludering i policy, forskning och pedagogisk verksamhet
VT25, period 1-2: Teoretiska traditioner inom forskningsfältet specialpedagogik
VT25, period 3-4: Kategorisering och makt - ett intersektionellt perspektiv på skolans praktik

Utbildningssociologi

Kurserna ges företrädelsevis dagtid

HT24, period 1-2: Transnationella utbildningsstrategier (eng)
HT24, period 3-4: Kön och utbildning (eng)
HT24, period 3-4 Samtida transformationer av 
utbildningssystem
(eng.) 
VT25, period 1-2: Maktens sociologi, eliter och elitutbildning (eng)

Senast uppdaterad: 2024-03-08