Hitta din egen väg till masterexamen

Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Det gör det möjligt för dig att själv styra din studietakt. Om du läser programmet på halvfart väljer du en kurs i taget och för heltid läser du två kurser parallellt. Kurserna omfattar 7,5 hp. Kurserna ges huvudsakligen på vardagarna, sen eftermiddag och kväll.

Huvudområdeskurser

Kurs- och programöversikt läsåret 2023/2024

Inom varje huvudområde ges fyra kurser om vardera 7,5 hp. Därtill ges två teori- och metodkurser om vardera 7,5 hp samt examensarbeteskurser inom varje huvudområde om 15 hp (magister) och 30 hp (master). 

Barn- och ungdomsvetenskap

Kurserna planeras att ges måndagar, jämn vecka. Undantag kan förekomma.

HT23, period 1-2: Barn- och ungdomsvetenskap - centrala teorier och perspektiv
HT23, period 3-4: Barns ojämlika geografier (eng)
VT24, period 1-2: Ungas identitets-formering i det multietniska samhället
VT24, period 3-4: Barn- och ungdomshistoria

Didaktik

Kurserna planeras att ges onsdagar, ojämn vecka. Undantag kan förekomma.

HT23, period 1-2: Didaktikens traditioner
HT23, period 3-4: Komparativ ämnesdidaktik
VT24, period 1-2: Literacy i förskola och skola - didaktiska perspektiv på teorier, centrala begrepp och analytiska metoder
VT24, period 3-4: Normer och värden i utbildning och undervisning

Pedagogik

Kurserna planeras att ges torsdagar, ojämn vecka. Undantag kan förekomma.

HT23, period 1-2: Pedagogisk filosofi och idéhistoria
HT23, period 3-4: Lärande, identitet och kommunikation
VT24, period 1-2: Utbildningspolitik, styrning och utvärdering
VT24, period 3-4: Barndom: Socialisationsprocesser och vardagspraktiker

Pedagogiskt ledarskap

Kurserna planeras att ges tisdagar, jämn vecka. Undantag kan förekomma

HT23, period 1-2: Pedagogiskt ledarskap som kunskapsområde
HT23, period 3-4: Styrning av utbildningsorganisationer
VT24, period 1-2: Ledning av lärande och utveckling i utbildningsorganisationer
VT24, period 3-4: Forskning och utveckling i samverkan

Specialpedagogik

Kurserna planeras att ges onsdagar, jämn vecka. Undantag kan förekomma

HT23, period 1-2: Specialpedagogiska perspektiv
HT23, period 3-4: Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang
VT24, period 1-2: Teoretiska traditioner inom forskningsfältet specialpedagogik
VT24, period 3-4: Kategorisering och makt - ett intersektionellt perspektiv på skolans praktik

Utbildningssociologi

Kurserna ges företrädelsevis dagtid

HT23, period 1-2: Transnationella utbildningsstrategier (eng)
HT23, period 3-4: Samtida transformationer av utbildningssystem (eng)
HT24, period 3-4: Maktens sociologi, eliter och elitutbildningar (eng)

Senast uppdaterad: 2023-02-10