Kursöversikt

Kurs- och programöversikt läsåret 2023/2024

Inom varje huvudområde ges fyra kurser om vardera 7,5 hp. Därtill ges två teori- och metodkurser om vardera 7,5 hp samt examensarbeteskurser inom varje huvudområde om 15 hp (magister) och 30 hp (master). 

Barn- och ungdomsvetenskap

Kurserna planeras att ges måndagar, jämn vecka. Undantag kan förekomma.

HT23, period 1-2: Barn- och ungdomsvetenskap - centrala teorier och perspektiv
HT23, period 3-4: Barns ojämlika geografier (eng)
VT24, period 1-2: Ungas identitets-formering i det multietniska samhället
VT24, period 3-4: Barn- och ungdomshistoria

Didaktik

Kurserna planeras att ges onsdagar, ojämn vecka. Undantag kan förekomma.

HT23, period 1-2: Didaktikens traditioner
HT23, period 3-4: Komparativ ämnesdidaktik
VT24, period 1-2: Literacy i förskola och skola - didaktiska perspektiv på teorier, centrala begrepp och analytiska metoder
VT24, period 3-4: Normer och värden i utbildning och undervisning

Pedagogik

Kurserna planeras att ges torsdagar, ojämn vecka. Undantag kan förekomma.

HT23, period 1-2: Pedagogisk filosofi och idéhistoria
HT23, period 3-4: Lärande, identitet och kommunikation
VT24, period 1-2: Utbildningspolitik, styrning och utvärdering
VT24, period 3-4: Barndom: Socialisationsprocesser och vardagspraktiker

Pedagogiskt ledarskap

Kurserna planeras att ges tisdagar, jämn vecka. Undantag kan förekomma

HT23, period 1-2: Pedagogiskt ledarskap som kunskapsområde
HT23, period 3-4: Styrning av utbildningsorganisationer
VT24, period 1-2: Ledning av lärande och utveckling i utbildningsorganisationer
VT24, period 3-4: Forskning och utveckling i samverkan

Specialpedagogik

Kurserna planeras att ges onsdagar, jämn vecka. Undantag kan förekomma

HT23, period 1-2: Specialpedagogiska perspektiv
HT23, period 3-4: Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang
VT24, period 1-2: Teoretiska traditioner inom forskningsfältet specialpedagogik
VT24, period 3-4: Kategorisering och makt - ett intersektionellt perspektiv på skolans praktik

Utbildningssociologi

Kurserna ges företrädelsevis dagtid

HT23, period 1-2: Transnationella utbildningsstrategier (eng)
HT23, period 3-4: Kön och utbildning (eng)
HT24, period 3-4: Maktens sociologi, eliter och elitutbildningar (eng)

Senast uppdaterad: 2023-11-23