FAQ

Vanliga frågor och svar

Var hittar jag mitt schema?

När du är antagen till kursen kommer du att kunna se ditt schema på uu.se/student samt på  kurssidan i Studium. Ett preliminärt schema ska finnas fem veckor före kursstart.

När kommer mitt antagningsbesked?

Du kommer att få ett första antagningsbesked omkring den 11 december. Då ska du tacka ja till din plats om du vill läsa kursen/programmet. Sedan kommer ett andra antagningsbesked omkring den 21 december där det kommer att finnas information om hur du gör för att registrera dig på kurserna och/eller programmet.

Vilka datum gäller för nästkommande termins anmälan och antagning?

Här hittar du information om vilka datum som gäller för anmälan och antagning inför kommande termin. 

Har du frågor om registrering?

Information om hur du registrerar dig kommer att finnas på uu.se/student. Registrering sker i Ladok. Har du problem att registrera dig, kontakta kursens eller programmets administration.

Kontakta kursadministrationen

Har du missat att anmäla dig till en kurs/program?

All antagning görs via antagning.se, ingen lokal antagning görs. Antagning.se öppnar för sen anmälan till kurser och program där det finns platser kvar omkring den 15 juli inför höstterminen och omkring den 15 december inför vårterminen.

Är du antagen som reserv?

Institutionen kallar reserver via e-post. Om du erbjuds en plats kommer du att bli kontaktad av kursens/programmets administratör.

Är du antagen med villkor?

Du måste uppfylla behörighetskraven innan en registrering kan göras. Du kan registrera dig fram till kursstart, eller angiven sista registreringsdag, om du uppfyller behörighetskraven. Kontakta kursens administratör när behörighetskraven är uppfyllda.

Kontakta kursadministrationen

Vill du anmäla studieuppehåll eller studieavbrott?

Logga in i Studium och klicka på ditt programs sida. Där finns länkar till en elektronisk anmälan.

Har du frågor om antagning?

Kontakta Studentservice eller Antagningsenheten vid Uppsala universitet.

Har du frågor om Studium eller studentkonton?

Kontakta universitetets Servicedesk, servicedesk@uu.se eller via 018-471 44 00

Är du i behov av pedagogiskt stöd?

Du som har dokumenterad funktionsnedsättning, vilket kan inbegripa läs- och skrivsvårigheter har möjlighet att få visst stöd i dina studier. Se Uppsala universitets information om studievägledning för dig med behov av särskilt stöd

Uppsala universitets sida för Stöd till studenter 

Var hittar jag kontaktuppgifter till student- och doktorandombud?

Uppsala studentkårs student- och doktorandombud

Hur bokar jag grupprum på Blåsenhus?

Studentutrymmen på Campus Blåsenhus

Hur bokar jag grupprum på Campus Gotland?

Studentutrymmen på Campus Gotland

Senast uppdaterad: 2023-11-23