Tillgodoräknande av del av kurs

Om du har studier sedan tidigare, som kan vara relevanta för din utbildning, kan du ansöka om att få dina meriter prövade för tillgodoräknande inom din utbildning.

För frågor och information om ansökan vänligen kontakta studievägledningen.

Normal handläggningstid för ett tillgodoräknandeärende är 6-8 veckor. Se därför till att du är ute i god tid med din ansökan. Institutionen lämnar inga förhandsbesked om sannolikheten att få en ansökan beviljad.

Om tillgodoräknanden i Högskoleförordningen (6 § 6 kap)


Tillgodoräknanden inom uppdragsutbildning sker i särskild ordning. Kontakta Gunilla Rensmo, EDU Uppdrag, för mer information. 

Tillgodoräknande av utbildning som lästs vid utländskt universitet. Ansökan sker till Uppsala universitets Examensenhet. 

Tillgodoräknande av hel kurs inom lärarprogrammen. Ansökan hittar du här.

Senast uppdaterad: 2023-11-23