Studera utomlands?

Du kan skriva ett examensarbete på grund- eller avancerad nivå utomlands genom Minor Field Studies (MFS)

Utbytesverksamhet

Institutionen har utbytesverksamhet för utlandsstudier som består av Erasmusplatser genom bilaterala överenskommelser med institutioner i framförallt andra europeiska länder.

I programmet för Nordplusutbyten kan nordiska studenter få ekonomiskt stöd för att läsa en del av sin utbildning vid ett annat universitet/högskola i Norden.

Du kan också skriva ett examensarbete på grund eller avancerad nivå utomlands genom Minor Field Studies (MFS)

För utbytesstudier utanför Europa vänder du dig till Avdelningen för internationalisering

Kontakt

För mer information om utlandsstudier vänligen kontakta:
Ellen Matlok-Ziemann

För mer information om VFU-placering i utlandet vänligen kontakta:
Camilla Ejerblad

Senast uppdaterad: 2023-06-02