Studera utomlands?

Utbytesverksamhet

Institutionen har utbytesverksamhet för utlandsstudier som består av Erasmusplatser genom bilaterala överenskommelser med institutioner i framförallt andra europeiska länder.

I programmet för Nordplusutbyten kan nordiska studenter få ekonomiskt stöd för att läsa en del av sin utbildning vid ett annat universitet/högskola i Norden.

För utbytesstudier utanför Europa vänder du dig till Avdelningen för internationalisering

Ansvariga för utbytesverksamheten

Ellen Matlok-Ziemann ansvarar för utbytesverksamheten kring utresande studenter. Vänd dig till Ellen om du har planer kring utbytesstudier och vill få svar på frågor om partneruniversitet, regler, stipendier m.m.

Katarina Gahne ansvarar för utbytesverksamheten kring inresande studenter.

Senast uppdaterad: 2023-11-23