Gör din VFU utomlands

Här finns handledare utbildade vid UU

Sv. Skolan Mallorca har meddelat att de (på grund av Covid-19) inte tar emot VFU-studenter under läsåret 20/21.

Lärarstudenter kan under sina studier ansöka om VFU-placering i utlandet. Ansökan om byte för påföljande termin lämnas för vårterminen före 20 september och för höstterminen före 1 mars.

På grund av den rådande Corona-pandemin är läget (januari 2021) gällande möjligheterna till VFU i utlandet under 2021 osäkert. Under 2020 har antalet VFU-placeringar i utlandet varit mycket få på grund av reserestriktioner, krav på karantän och andra begränsningar. VFU-enheten fortsätter dock med planering för VFU i utlandet och ansökningar till HT 2021 kan göras som vanligt. Se ansökningslänk längre ner på sidan.

Kontakt

För mer information om VFU-placering i utlandet vänligen kontakta:
Mats Bratteby

Powerpoint-presentation om VFU i utlandet från informationsseminarium VT-21

För placering vid icke svenskspråkiga skolor i utlandet (se *)
Ellen Matlok-Ziemann

Läs Sara Johanssons blogg om utlands-VFU

Sara har gjort sin utlands-VFU på Svenska skolan i Lissabon, Portugal. Läs hennes blogg här.

Till bloggen

Lyssna på en student som berättar om utlandsstudier

VFU-placering i utlandet (Lärarprogrammen)

Anvisad tid för ansökan om VFU-placering i utlandet är: Förskollärarprogrammet: VFU II och VFU III, Grundlärarprogrammen: VFU II och VFU III (se nedan*), Ämneslärarprogrammet: VFU II, KPU: VFU III.

*VFU III för grundlärare ställer högre krav på både student och VFU-placering för att kunna beviljas.

Ansökan omfattar tre delar: 1. Ansökningsblankett 2. Personligt brev 3. VFU-omdöme från senaste VFU. Om VFU-omdömet inte kan lämnas vid ansökningsdatum, kompletteras ansökan med omdömet så fort VFU-kursen är slutförd. Om det senaste VFU-omdömet finns inlämnat i det digitala bedömningsunderlaget (DBU) behöver det inte bifogas.

Till ansökan ska ett personligt brev (ca. 500 ord) bifogas, som du senare (om ansökan beviljas) kan/ska använda för att skicka till den svenska förskola/skola i utlandet där du planerar att göra din VFU. I det personliga brevet ska du skriva fram varför du ansöker om att göra VFU utomlands och varför just vid den förskola/skola som du efterfrågar, lite om dig själv och dina starka sidor, men också vad du hoppas kunna lära dig/utveckla under din VFU utomlands. Tänk på att du som student i utlandet representerar och ska vara en god representant för Uppsala universitet. Till ansökan ska du också bifoga omdömet från din senaste VFU, såvida det omdömet inte har inlämnats via DBU.

Ansökan om VFU i utlandet

Ansökningar om VFU-placering i utlandet behandlas av en grupp, bestående av universitetets VFU-enhet och en studeranderepresentant från studentsektionen LÄRA. Gruppen kommer granska dina betyg på lärarprogrammet som vi hämtar från Uppdok/Ladok, tidigare VFU-omdöme samt ditt personliga brev där du motiverar din ansökan till en särskild VFU-förskola i utlandet. De studenter som har någon underkänd kurs inom lärarprogrammen, kommer ej beviljas utlands-VFU förrän kursen är godkänd.

När studenten fått beviljat från VFU-enheten att göra VFU i utlandet följer studenten de anvisningar som skickas ut av VFU-koordinator Mats Bratteby för att gå vidare i processen. En beviljad ansökan betyder att Uppsala universitet givit sitt godkännande att göra VFU i utlandet, men det innebär inte att en VFU-plats i utlandet är garanterad.

Om studenten mot förmodan skulle ändra sig och inte göra VFU utomlands meddelas samtliga berörda parter för att studenten ska återfå en VFU-plats i Sverige.

Bostadsfrågor samt eventuella resestipendier ansvarar studenten själv för. Studenten kan efter ansökan få ett resebidrag på 5-6000 SEK. Se blankett nedan. Extra CSN kan sökas och för längre VFU-kurser kan även Erasmus praktik sökas.

För de studenter som önskar VFU i Norden eller Baltikum finns möjlighet till bidrag och VFU-plats via Nordplusnätverket (NNTE).
Kontakt: Katarina Gahne

Resebidragsblankett

Samarbete har etablerats med följande förskolor och skolor

Uppsalas lärarstudenter har inga garanterade platser på nedanstående förskolor/skolor utan konkurrerar med andra lärosäten om VFU-placeringar i utlandet.

*För stjärnmärkta skolor, kontakta Ellen Matlok-Ziemann innan ansökan.

Belgien

European School of Bruxelles-Argenteuil  EEBA (Fsk, F-9, Gy)
European School, Brussel och Luxembourg (1-9, Gy)

England

Swedish School in London (Fsk, F-9, Gy)
Balham Rainbow Nursery (Fsk)

Finland (Ev. Nordplusbidrag, se ovan)

Daghemmet Kastanjen, Åbo (Fsk)
Svenskbacka skola i Kervo (Finland) (Fsk, F-6)
Katedralskolan i Åbo (Gy)
Cygnaeus skola, Åbo (1-6)
Förskolan Lokki, Helsningfors, svensk/finsk (Fsk)

Frankrike

Svenska Skolan Paris (Fsk, F-9, Gy)
*VFU-skola i samarbete med universitetet i Angers/Nantes
Lycée International, svenska sektionen (F-3, 4-6, 7-9, Gy - vissa ämnen)
Collège Mignet, Aix-en Provence - section internationale (Gy)

Indien

*The Orchid School (Fsk, Gy)
Pune (10 mil sydost om Mumbai)

Island (Ev. Nordplusbidrag, se ovan)

Förskolan (Leikskolinn) Adalthing (Fsk)

Kenya

Svenska skolan i Nairobi (Fsk, F-9, Gy)
Extra tidig ansökan till Nairobi. Inlämnas 1 december för möjlig VFU-plats läsåret efter. Se VFU-info under "Lediga tjänster" på Nairobiskolans hemsida.

Kina

Delia School of Canada, Taikoo Shing Campus, Hong Kong (7-9, Gy - vissa ämnen)

Norge (Ev. Nordplusbidrag, se ovan)

Charlottenlund barneskole, Trondheim (F-6)
Hamna barnehage, Oslo (Fsk)
Kuben videregående skole, Oslo  (Gy)                        

Portugal

Svenska skolan, Lissabon (Fsk, F-6)

Spanien

Svenska skolan i Fuengirola (Fsk, F-9, Gy)
Svenska Skolan Gran Canaria (Fsk, F-6)
Skandinaviska skolan i Madrid (Fsk, F-9, Gy)
Svenska skolan på Mallorca (Fsk, F-9)
Svenska skolan Marbella (Fsk, F-6)
Svenska skolan i Teneriffa (Fsk, F-6)
*VFU-skola i samarbete med universitetet i Cordoba
*VFU-skola i samarbete med universitetet i Granada

Taiwan

*VFU-skola i samarbete med Taiwan Normal University (F-6)

Tyskland

Svenska Skolan i Berlin (F-6)
Svenska Victoriaförsamlingens förskola, Berlin (Fsk)
Tysk-Skandinaviska skolan, Berlin (F-9)
Lek så in i Norden. Skandinavisk förskola, Hamburg  (Fsk)
Skandinaviska skolan i Hamburg (F-6)
*Trave - Gymnasium, Lübeck (Gy)
*Bonn International School (F-9, Gy)

Vietnam

*Concordia International School Hanoi (Fsk, F-9, Gy)

Åland (Ev. Nordplusbidrag, se ovan)

Barnomsorgen i Mariehamn, Åland (Fsk)
Strandnäs skola, Mariehamn (1-9)
Ytternäs skola, Mariehamns (1-6)
Övernäs skola, Mariehamn (1-9)
Ålands gymnasium, Mariehamn (Gy)
Lemlands grundskola (1-6)
Godby högstadieskola (7-9)
Källbo skola (1-6)

Österrike

Svenska skolan i Wien (Fsk, F-6)

*För stjärnmärkta skolor, kontakta Ellen Matlok-Ziemann innan ansökan.

Senast uppdaterad: 2021-03-02