Gör din VFU utomlands

Här finns handledare utbildade vid UU

Lärarstudenter kan under sina studier ansöka om VFU-placering i utlandet. Ansökan om byte för påföljande termin lämnas för vårterminen före 15 september och för höstterminen före 1 mars.

Corona-pandemin har påverkat och begränsat möjligheterna till VFU i utlandet även om det fr.o.m. 2023 börjar återgå till läget som var innan. Det minskade resandet under pandemin, gör att många utlandsskolor fortfarande har färre elever i sina klasser och också tvingats slå ihop klasser, vilket gör att tillgången på handledare har minskat. VFU enheten fortsätter sin planering för att erbjuda VFU-utomlands, men konkurrensen om befintliga VFU-platser är högre än innan pandemin. Se information gällande ansökan och ansökningslänk längre ned på sidan.

Kontakt

För mer information om VFU-placering i utlandet vänligen kontakta: utlandsvfu@uu.se

PowerPoint-presentation från information och frågestund på Zoom om Utlands-VFU, den 13 februari.

För placering vid icke svenskspråkiga skolor i utlandet (se *)
Ellen Matlok-Ziemann

Läs Sara Johanssons blogg om utlands-VFU

Sara har gjort sin utlands-VFU på Svenska skolan i Lissabon, Portugal. Läs hennes blogg här.

Till bloggen

Lyssna på en student som berättar om utlandsstudier

VFU-placering i utlandet (Lärarprogrammen)

Anvisad tid för ansökan om VFU-placering i utlandet är: Förskollärarprogrammet: VFU III. Grundlärarprogrammen: VFU II. Ämneslärarprogrammet: VFU II. KPU: VFU II. K-KPU VFU II.

Det finns också viss möjlighet att söka till VFU II på förskollärarprogrammet och VFU III för grundlärare men denna möjlighet ställer högre krav på både student och VFU-placering för att kunna beviljas. De högre kraven innebär bland annat att du som student ska haft VG på senaste VFU-kursen och att endast svenska/skandinaviska utlandsskolor med tillräckligt stora avdelningar/klasser kan komma i fråga.

Ansökan omfattar två delar: 1. Ansökningsblankett 2. Personligt brev. Det senaste VFU-omdömet kommer hämtas från det digitala bedömningsunderlaget (DBU) av VFU-enheten och läsas i samband med ansökan.

Till ansökan ska ett personligt brev (ca. 500 ord) bifogas, som du senare (om ansökan beviljas) kan/ska använda för att skicka till den svenska förskola/skola i utlandet där du planerar att göra din VFU. I det personliga brevet ska du skriva fram varför du ansöker om att göra VFU utomlands och varför just vid den förskola/skola som du efterfrågar, lite om dig själv och dina starka sidor, men också vad du hoppas kunna lära dig/utveckla under din VFU utomlands. Tänk på att du som student i utlandet representerar och ska vara en god representant för Uppsala universitet.

Ansökan om VFU i utlandet

Ansökningar om VFU-placering i utlandet behandlas av en grupp, bestående av universitetets VFU-enhet och en studeranderepresentant. Gruppen kommer granska dina betyg på lärarprogrammet som vi hämtar från Ladok, tidigare VFU-omdöme samt ditt personliga brev där du motiverar din ansökan till en särskild VFU-skola i utlandet. De studenter som har någon underkänd kurs inom lärarprogrammen, kommer ej beviljas utlands-VFU förrän kursen är godkänd.

När studenten fått beviljat från VFU-enheten att göra VFU i utlandet följer studenten de anvisningar som skickas ut av ansvarig handläggare för att gå vidare i processen. En beviljad ansökan betyder att Uppsala universitet givit sitt godkännande att göra VFU i utlandet, men det innebär inte att en VFU-plats i utlandet är garanterad.

Om studenten mot förmodan skulle ändra sig och inte göra VFU utomlands meddelar studenten samtliga berörda parter för att studenten ska kunna återfå en VFU-plats i Sverige.

Bostadsfrågor samt eventuella resestipendier ansvarar studenten själv för. Studenten kan efter ansökan få ett resebidrag på 5-6000 SEK. Se blankett nedan. Extra CSN kan sökas och för längre VFU-kurser kan även Erasmus praktik sökas.

För de studenter som önskar VFU i Norden eller Baltikum kan det finnas möjlighet till bidrag och VFU-plats via Nordplusnätverket (NNTE).
Kontakt: Katarina Gahne

Resebidragsblankett

Samarbete har etablerats med följande förskolor och skolor

Uppsalas lärarstudenter har inga garanterade platser på nedanstående förskolor/skolor utan konkurrerar med andra lärosäten om VFU-placeringar i utlandet.

*För stjärnmärkta skolor, kontakta Ellen Matlok-Ziemann innan ansökan.

Belgien

European School of Bruxelles-Argenteuil  EEBA (Fsk, F-9, Gy)

England

(Swedish School in London (Fsk, F-9, Gy) - Ej möjlig att önska under 2023)

Finland

Daghemmet Kastanjen, Åbo (Fsk)
Svenskbacka skola i Kervo (Finland) (Fsk, F-6)
Katedralskolan i Åbo (Gy)
Cygnaeus skola, Åbo (1-6)
Förskolan Lokki, Helsningfors, svensk/finsk (Fsk)

Frankrike

Svenska Skolan Paris (Fsk, F-9, Gy)
*VFU-skola i samarbete med universitetet i Angers/Nantes
Lycée International, svenska sektionen (F-3, 4-6, 7-9, Gy - vissa ämnen)
Collège Mignet, Aix-en Provence - section internationale (Gy)

Indien

*The Orchid School (Fsk, Gy)
Pune (10 mil sydost om Mumbai)

Island

Förskolan (Leikskolinn) Adalthing (Fsk)

Kenya

Svenska skolan i Nairobi (Fsk, F-9, Gy)
Extra tidig ansökan till Nairobi. Inlämnas 1 december för möjlig VFU-plats läsåret efter. Se VFU-info under "Lediga tjänster" på Nairobiskolans hemsida.

Kina

*Delia School of Canada, Taikoo Shing Campus, Hong Kong (7-9, Gy - vissa ämnen)

Norge

Charlottenlund barneskole, Trondheim (F-6)
Hamna barnehage, Oslo (Fsk)
Kuben videregående skole, Oslo  (Gy)                        

Portugal

Svenska skolan, Lissabon (Fsk, F-6)

Spanien

Svenska skolan i Fuengirola (Fsk, F-9, Gy)
Svenska Skolan Gran Canaria (Fsk, F-6)
Skandinaviska skolan i Madrid (Fsk, F-9, Gy)
Svenska skolan på Mallorca (Fsk, F-9)
Svenska skolan Marbella (Fsk, F-6)
Svenska skolan i Teneriffa (Fsk, F-6)
*VFU-skola i samarbete med universitetet i Cordoba
*VFU-skola i samarbete med universitetet i Granada

Taiwan

*VFU-skola i samarbete med Taiwan Normal University (F-6)

Tyskland

Svenska Skolan i Berlin (F-6)
Svenska Victoriaförsamlingens förskola, Berlin (Fsk)
Tysk-Skandinaviska skolan, Berlin (F-9)
*Trave - Gymnasium, Lübeck (Gy)
*Bonn International School (F-9, Gy)

Vietnam

*Concordia International School Hanoi (Fsk, F-9, Gy)

Zanzibar

*International School of Zanzibar (F-6) 

Åland

Barnomsorgen i Mariehamn, Åland (Fsk)
Strandnäs skola, Mariehamn (1-9)
Ytternäs skola, Mariehamns (1-6)
Övernäs skola, Mariehamn (1-9)
Ålands gymnasium, Mariehamn (Gy)
Lemlands grundskola (1-6)
Godby högstadieskola (7-9)
Källbo skola (1-6)

Österrike

Svenska skolan i Wien (Fsk, F-6)

*För stjärnmärkta skolor, kontakta Ellen Matlok-Ziemann innan ansökan.

Senast uppdaterad: 2023-03-01