Gör din VFU utomlands

Här finns handledare utbildade vid UU

Lärarstudenter kan under sina studier ansöka om VFU-placering i utlandet. Ansökan om byte för påföljande termin lämnas för vårterminen före 15 september och för höstterminen före 1 mars.

På grund av den rådande Corona-pandemin är läget gällande möjligheterna till VFU i utlandet begränsade. Under 2021 har antalet VFU-placeringar i utlandet varit mycket få på grund av reserestriktioner, krav på karantän och andra begränsningar. VFU-enheten  fortsätter dock med planering för VFU i utlandet och ansökningar till HT 2022 kan göras som vanligt. Se information gällande ansökan och ansökningslänk längre ner på sidan.

Kontakt

För mer information om VFU-placering i utlandet vänligen kontakta:
Mats Bratteby

Powerpointpresentation från information och frågestund Måndagen den 6 september.

För placering vid icke svenskspråkiga skolor i utlandet (se *)
Ellen Matlok-Ziemann

Läs Sara Johanssons blogg om utlands-VFU

Sara har gjort sin utlands-VFU på Svenska skolan i Lissabon, Portugal. Läs hennes blogg här.

Till bloggen

Lyssna på en student som berättar om utlandsstudier

VFU-placering i utlandet (Lärarprogrammen)

Anvisad tid för ansökan om VFU-placering i utlandet är: Förskollärarprogrammet: VFU III. Grundlärarprogrammen: VFU II. Ämneslärarprogrammet: VFU II. KPU: VFU III.

Det finns också viss möjlighet att söka till VFU II på förskollärarprogrammet och VFU III för grundlärare men denna möjlighet ställer högre krav på både student och VFU-placering för att kunna beviljas.

Ansökan omfattar två delar: 1. Ansökningsblankett 2. Personligt brev. Det senaste VFU-omdömet kommer hämtas från det digitala bedömningsunderlaget (DBU) av VFU-enheten och läsas i samband med ansökan.

Till ansökan ska ett personligt brev (ca. 500 ord) bifogas, som du senare (om ansökan beviljas) kan/ska använda för att skicka till den svenska förskola/skola i utlandet där du planerar att göra din VFU. I det personliga brevet ska du skriva fram varför du ansöker om att göra VFU utomlands och varför just vid den förskola/skola som du efterfrågar, lite om dig själv och dina starka sidor, men också vad du hoppas kunna lära dig/utveckla under din VFU utomlands. Tänk på att du som student i utlandet representerar och ska vara en god representant för Uppsala universitet.

Ansökan om VFU i utlandet

Ansökningar om VFU-placering i utlandet behandlas av en grupp, bestående av universitetets VFU-enhet och en studeranderepresentant. Gruppen kommer granska dina betyg på lärarprogrammet som vi hämtar från Ladok, tidigare VFU-omdöme samt ditt personliga brev där du motiverar din ansökan till en särskild VFU-skola i utlandet. De studenter som har någon underkänd kurs inom lärarprogrammen, kommer ej beviljas utlands-VFU förrän kursen är godkänd.

När studenten fått beviljat från VFU-enheten att göra VFU i utlandet följer studenten de anvisningar som skickas ut av VFU-koordinator Mats Bratteby för att gå vidare i processen. En beviljad ansökan betyder att Uppsala universitet givit sitt godkännande att göra VFU i utlandet, men det innebär inte att en VFU-plats i utlandet är garanterad.

Om studenten mot förmodan skulle ändra sig och inte göra VFU utomlands meddelar studenten samtliga berörda parter för att studenten ska kunna återfå en VFU-plats i Sverige.

Bostadsfrågor samt eventuella resestipendier ansvarar studenten själv för. Studenten kan efter ansökan få ett resebidrag på 5-6000 SEK. Se blankett nedan. Extra CSN kan sökas och för längre VFU-kurser kan även Erasmus praktik sökas.

För de studenter som önskar VFU i Norden eller Baltikum kan det finnas möjlighet till bidrag och VFU-plats via Nordplusnätverket (NNTE).
Kontakt: Katarina Gahne

Resebidragsblankett

Samarbete har etablerats med följande förskolor och skolor

Uppsalas lärarstudenter har inga garanterade platser på nedanstående förskolor/skolor utan konkurrerar med andra lärosäten om VFU-placeringar i utlandet.

*För stjärnmärkta skolor, kontakta Ellen Matlok-Ziemann innan ansökan.

Belgien

European School of Bruxelles-Argenteuil  EEBA (Fsk, F-9, Gy)
European School, Brussel och Luxembourg (1-9, Gy)

England

Swedish School in London (Fsk, F-9, Gy)
Balham Rainbow Nursery (Fsk)

Finland

Daghemmet Kastanjen, Åbo (Fsk)
Svenskbacka skola i Kervo (Finland) (Fsk, F-6)
Katedralskolan i Åbo (Gy)
Cygnaeus skola, Åbo (1-6)
Förskolan Lokki, Helsningfors, svensk/finsk (Fsk)

Frankrike

Svenska Skolan Paris (Fsk, F-9, Gy)
*VFU-skola i samarbete med universitetet i Angers/Nantes
Lycée International, svenska sektionen (F-3, 4-6, 7-9, Gy - vissa ämnen)
Collège Mignet, Aix-en Provence - section internationale (Gy)

Indien

*The Orchid School (Fsk, Gy)
Pune (10 mil sydost om Mumbai)

Island

Förskolan (Leikskolinn) Adalthing (Fsk)

Kenya

Svenska skolan i Nairobi (Fsk, F-9, Gy)
Extra tidig ansökan till Nairobi. Inlämnas 1 december för möjlig VFU-plats läsåret efter. Se VFU-info under "Lediga tjänster" på Nairobiskolans hemsida.

Kina

*Delia School of Canada, Taikoo Shing Campus, Hong Kong (7-9, Gy - vissa ämnen)

Norge

Charlottenlund barneskole, Trondheim (F-6)
Hamna barnehage, Oslo (Fsk)
Kuben videregående skole, Oslo  (Gy)                        

Portugal

Svenska skolan, Lissabon (Fsk, F-6)

Spanien

Svenska skolan i Fuengirola (Fsk, F-9, Gy)
Svenska Skolan Gran Canaria (Fsk, F-6)
Skandinaviska skolan i Madrid (Fsk, F-9, Gy)
Svenska skolan på Mallorca (Fsk, F-9)
Svenska skolan Marbella (Fsk, F-6)
Svenska skolan i Teneriffa (Fsk, F-6)
*VFU-skola i samarbete med universitetet i Cordoba
*VFU-skola i samarbete med universitetet i Granada

Taiwan

*VFU-skola i samarbete med Taiwan Normal University (F-6)

Tyskland

Svenska Skolan i Berlin (F-6)
Svenska Victoriaförsamlingens förskola, Berlin (Fsk)
Tysk-Skandinaviska skolan, Berlin (F-9)
Skandinaviska skolan i Hamburg (F-6)
*Trave - Gymnasium, Lübeck (Gy)
*Bonn International School (F-9, Gy)

Vietnam

*Concordia International School Hanoi (Fsk, F-9, Gy)

Åland

Barnomsorgen i Mariehamn, Åland (Fsk)
Strandnäs skola, Mariehamn (1-9)
Ytternäs skola, Mariehamns (1-6)
Övernäs skola, Mariehamn (1-9)
Ålands gymnasium, Mariehamn (Gy)
Lemlands grundskola (1-6)
Godby högstadieskola (7-9)
Källbo skola (1-6)

Österrike

Svenska skolan i Wien (Fsk, F-6)

*För stjärnmärkta skolor, kontakta Ellen Matlok-Ziemann innan ansökan.

Senast uppdaterad: 2022-10-11