Erasmus+

Studerandeutbyte inom Erasmus+

Dessa utbyten är den del i Programmet för livslångt lärande som riktar sig mot högre utbildning. För att åka på ett Erasmus-utbyte gäller minst 3 månaders studievistelse vid den utländska partnerinstitutionen.

Partneruniversitet

Belgien

Katholieke Universiteit Leuven

Cypern

University of Cyprus

Finland

Helsingfors universitet/Åbo akademi

Frankrike

Université Catholique de l´Ouest , Angers
Université Louis Pasteur, Strasbourg

Grekland

Aristotele University of Thessaloniki

Irland

University of Limerick

Island

Háskóli Íslands

Italien

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Malta

University of Malta

Nederländerna

Radboud University
Universiteit Utrecht

Portugal

Instituto Piaget

Schweiz

Pädagogische Hochschule Luzern
Zurish University of Teacher Education

Spanien

Universidad de Las Palmas
Universidad Complutence Madrid
Universidad de Sevilla
University of Granada
University of Cordoba
Universidad Camilo José Cela, Madrid
Universidade da Corūna
University of Valencia
Universidad de Valladolid 

Storbritannien

Middlesex University, London
Aberystwyth University
Durham University
University of Aberdeen

Tjeckien

Palacky Univerzity Oloumuc

Tyskland

Humboldt Universität Berlin
Technische Universität Berlin
Pädagogishe Hochschule Freiburg
Carl von Ossietsky Universität Oldenburg
Eberhard Karls Universität Tübingen
University of Cologne
Universität Hildesheim

Ungern

University of West Hungary, Sopron

Österrike

Pädagogische Hochschule Wien
Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig  

Senast uppdaterad: 2023-11-23