Ansökningsprocess

Så här gör du, steg för steg:

Steg 1: När fungerar det i min utbildning?

Kontrollera när i din utbildning det passar bäst att åka på utbyte. Vänd dig inledningsvis till studievägledare Ellen Matlok-Ziemann. Läser du fristående kurser måste du kontrollera hur utbytesstudier skulle kunna passa i din studieplanering, t.ex. om de kurser du vill läsa här hemma inte ges varje termin, så måste du anpassa utbytesstudierna efter detta.
Studenter på lärarprogrammen – läs särskilt under rubriken Utlandsstudier i lärarprogrammen

Steg 2: Vart kan jag åka?

För utbytesstudier utanför Europa ska du vända dig till Internationella kansliet. Utbildningsvetenskapliga fakultetens utbyten (institutionsanknutna utbyten) kan endast sökas av de studenter som studerar vid fakulteten. Fakulteten för utbildningsvetenskaper har avtal med ca 20 lärosäten i flera europeiska länder. Läs mer om partneruniversiteten här.

Tänk igenom vart du skulle vilja åka som utbytesstudent. Vänd dig gärna till International Officer Ellen Matlok-Ziemann med dina funderingar.

Steg 3: Gör en studieplan

Kontrollera hur utbytesstudier skulle kunna passa i din studieplanering med hjälp av din studievägledare. Vänd dig sedan till International Officer Ellen Matlok-Ziemann som hjälper dig att finna kurser på det universitet du är intresserad av att studera vid.

Steg 4: Lämna ansökan

Din ansökan ska göras online på MoveOn. Inför höstterminen skall den vara inlämnad senast den 1 februari för USA och Japan. För partneruniversitet i Europa skall den vara inlämnad senast den 15 mars.

Inför vårterminen skall ansökan vara inlämnad senast den 1 september för USA och Japan. För partneruniversitet i Europa skall den vara inlämnad senast den 15 september.

Till anmälan

Steg 5: Nominering och plats

Uppsala universitet gör enbart uttagning av sökande till avtalade utbytesplatser och nominerar (rekommenderar) studenten som utbytesstudent till det mottagande universitetet. Det mottagande universitetet beslutar sedan om antagning. Beslut om nominering till utbytesplats kan inte överklagas.
Beslut om nominering kommer att skickas till den e-postadress du har som student vid Uppsala universitet och det är ditt ansvar att inom angiven tid besvara nomineringsbrevet. Uteblivet svar betraktas som ett "nej tack".

Efter det att du tackat ja måste du själv fylla i det mottagande universitetets ansökningsblankett (som du får av Ellen Matlok-Ziemann). Beställ sedan tid hos International Officer Ellen Matlok-Ziemann för att färdigställa alla handlingar.

Viktiga datum

Ansökningar ska vara inlämnade till International Officer Ellen Matlok-Ziemann 15 mars för nästkommande hösttermin och 15 september för nästkommande vårtermin. Processen tar tid. Påbörja processen minst 3 månader i förväg!

Utbytesstudier i Lärarprogrammen

Lärarprogrammen är komplexa och starkt reglerade professionsutbildningar. Det gör att möjligheterna för utbytesstudier är mer begränsade. Det finns en del skillnader i programmens uppläggning. Därför måste du med hjälp av din studievägledare och/eller International Officer undersöka vad som fungerar för dig. Trots de begränsningar som utbildningsuppläggningen innebär finns olika möjligheter för att göra en del av din utbildning i ett annat land.

  1. Ämnesstudierna kan ske som utbytesstudier. Vänd dig till studievägledare/International Officer på den institution du studerar. Ellen Matlok-Ziemann kan även vara behjälplig
  2. Examensarbetet kan göras i ett annat land. Kontakta studievägledare/internationell koordinator/International Officer för att få information och hjälp.
  3. VFU kan göras på någon av de svenska utlandsskolorna som fakulteten har överenskommelse med eller på något av de lärosäten som kan erbjuda en VFU som motsvarar Uppsala universitet. Kontakta Ellen Matlok-Ziemann och/eller VFU-koordinatorn Mats Bratteby.
  4. Kombinationer av ovanstående kan gå att göra. Detta kräver en personlig anpassning. Kontakta studievägledare/internationell koordinator/International Officer för att få information och hjälp.

Krav på språkkunskaper

Det är viktigt för dig som student att ha goda kunskaper i undervisningsspråket. Några avtalsuniversitet kräver att du ska ha gjort ett språktest. De flesta godtar Uppsala universitets språktest, men undantag finns.

Senast uppdaterad: 2023-11-23