Villkor och stipendier

Kostnader för utbytesstudier

När du åker som utbytesstudent behöver du inte betala någon terminsavgift även om avtalsuniversitetet normalt tar ut avgifter.

Åker du som Erasmusstudent, Linnaeusstudent eller som Nordplusstudent får du dessutom ett stipendium. De kostnader du måste stå för själv är resan, boendet, maten, ev. visum och, i vissa fall, en försäkring.

Är du berättigad till studiemedel för studier i Sverige kan du även få studiemedel för utbytesstudier. Beloppet varierar beroende på vilket land du åker till och hur dyra levnadsomkostnaderna är i det landet. Aktuella belopp för olika länder hittar du på CSN:s hemsida.

Du får vara beredd på att du måste betala vissa saker, t.ex. visum och deposition för bostad, innan du fått ditt studiemedel för utbytesstudierna!

Tänk på att om du får ett stipendium för dina studier eller praktik utomlands som är skattepliktigt räknas detta som en inkomst. Det kan i vissa fall påverka din rätt till studiemedel beroende på dina övriga inkomster. Erasmus praktikstipendium och Sidas resestipendium är kostnadsstipendier som inte är skattepliktiga och påverkar inte din rätt till studiemedel.

Försäkring

I de flesta fall kan du som åker via Uppsala universitets avtal utnyttja Kammarkollegiets försäkring Student UT som är kostnadsfri. Läs mer på Kammarkollegiets webbplats.

Kom ihåg att det är du själv som avgör om du behöver någon ytterligare kompletterande försäkring!

Några universitet i USA kräver också att du tecknar deras försäkring för studietiden där. Kostnaden för denna kan variera ganska mycket och kan vara bra att kontrollera i god tid innan du söker utbytesplats. Observera att det är du som student som själv betalar en eventuell försäkringsavgift!
 

Senast uppdaterad: 2023-11-23