Nordplus

Vill du studera på en nordisk högskola eller universitet, så finns det möjlighet genom Nordplus-programmet.
 

Nordplus är Nordiska ministerrådets ramprogram för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna. Nordplus ska bidra till att stärka gemenskapen och den nordisk-baltiska identiteten med utgångspunkt i ländernas historiska, kulturella och demokratiska samhörighet.

Vi ingår i ett nätverk där följande länder ingår: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Norge och Sverige. Därmed kan man söka utbytesstudier i dessa länder.

Institutionens nätverk NNTE

Senast uppdaterad: 2023-11-23