Fortbildning för lärare

Språk, kultur, didaktik och internationalisering

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

FBA erbjuder poänggivande kurser i språk och språkrelaterade ämnen, där forskning knyts samman med beprövad erfarenhet från skolans verksamhet. FBA arrangerar också seminarier och konferenser i Sverige och utomlands och tillhandahåller skräddarsydd fortbildning för enskilda lärare, lärarlag, skolor och kommuner.

Senast uppdaterad: 2022-05-06