Forskning pågår

Forskningen är av central betydelse för förståelsen av hur ett samhälles utbildningssystem fungerar i verkligheten, bortom politisk och ideologisk retorik.

Välkommen till våra forskningsseminarier

Forskning inom utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskaplig forskning handlar om bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Vid Uppsala universitet bedrivs forskning av utbildningsvetenskaplig relevans vid ett flertal institutioner inom såväl det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området som de naturvetenskapliga och medicinska områdena

Den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, omfattar främst områden relevanta för förståelsen av barns, ungas och vuxnas förutsättningar och villkor för lärande. Forskare och doktorander vid institutionen är dessutom knutna till forskningsgrupper vid andra institutioner vid Uppsala universitet och andra lärosäten samt deltar i olika nationella och internationella forskarnätverk.

Senast uppdaterad: 2023-09-14