Forskning pågår

Forskningen är av central betydelse för förståelsen av hur ett samhälles utbildningssystem fungerar i verkligheten, bortom politisk och ideologisk retorik.

Välkommen till våra forskningsseminarier

Forskning inom utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskaplig forskning handlar om utbildning, bildning, undervisning, socialisation och lärande. Forskare och doktorander vid institutionen arbetar inom ramen för en eller flera av institutionens forskargrupper och många av dem är dessutom knutna till forskargrupper vid andra institutioner vid Uppsala universitet och andra lärosäten samt deltar i olika nationella och internationella forskarnätverk.

Senast uppdaterad: 2024-03-22