Matematik i utbildning - då, nu och i framtiden

Välkommen till våra forskningsseminarier

Matematikdidaktik

Forskning i matematikdidaktik handlar om matematikundervisningens innehåll och metoder. Den gemensamma nämnaren för gruppen som arbetar med matematikdidaktik i Uppsala är olika typer av texter som används i matematikundervisning. Vi arbetar med styrdokument, läromedel, nationella/internationella test och historiska texter i matematik. De frågor vi arbetar med handlar dels om texternas innehåll, hur de har valts ut (nutid/dåtid) samt hur grundläggande matematiska begrepp har förändrats, dels om texternas språkliga utformning och elevernas möte med texterna.

Gruppen samarbetar med flera av institutionens andra forskningsmiljöer som till exempel STOLP och gruppen för utbildningshistoria och utbildningssociologi. På institutionen finns flera gränsöverskridande seminarier.

Gruppens intention är att bredda verksamheten med nya frågeställningar, material och metoder som kompletterar den nuvarande forskningsinriktningen. Detta innebär bland annat ett fortsatt utbyte med andra lärosäten såväl nationellt som internationellt i form av gästforskare och gästföreläsare.

Flera av gruppens medlemmar ingår i olika utvecklingsprojekt, exempelvis utveckling av läromedel och lärarlyftsprojekt.

MATEMATIKDIDAKTIKSEMINARIET

Ges vissa tisdagar 10-12. Kontakta Kajsa Bråting för mer information. 

Kontakt

Medverkande
Ida Bergvall, universitetslektor
Kajsa Bråting, universitetslektor
Synnöve Carlsson, universitetsadjunkt
Anneli Dyrvold, universitetslektor
Pia Eriksson, universitetsadjunkt
Hanna Fredriksdotter, doktorand
​Laura Galeano, doktorand
Gabriella Gejard, universitetslektor
Matilda Hällback, doktorand
Marcus Lindskog, universitetslektor
Lars Madej, doktorand, universitetsadjunkt
Tomas Persson, universitetslektor
Johan Prytz, universitetslektor
Olov Viirman, universitetslektor

Associerade medverkande
Kirsti Hemmi, professor
Uffe Thomas Jankvist, professor, Århus universitet
Cecilia Kilhamn, forskare, Göteborgs universitet
Yvonne Liljekvist, universitetslektor, Karlstads universitet
Kristina Palm Kaplan, universitetslektor, Högskolan i Gävle
Johanna Pejlare, universitetslektor, Göteborgs universitet

Kontaktpersoner
Kajsa Bråting och Johan Prytz

Senast uppdaterad: 2021-04-29