Undervisningsmaterial om antibiotikaresistens

2022-04-29

Forsknings- och utvecklingsprojektet Undervisning för och lärande av handlingskompetens i utbildning om antibiotikaresistens har utvecklat undervisningsmaterial för högstadiet och gymnasiet.

I projektet har undervisning  planerats, genomförts och sedan analyserats för att se hur undervisningen fungerade och vad eleverna lärde sig. Med detta som utgångspunkt reviderades undervisningsplaneringen för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevernas lärande. Undervisningsmaterialet finns publicerat på hemsidan för Nationellt resurscentrum för biologiundervisning:

https://bioresurs.uu.se/resurser/mikrobiologi/

Projektet är finansierat av Skolforskningsinstitutet och har pågått 2019-2021 med Eva Lundqvist som projektledare.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2024-04-18