Skolforskningspodden om antibiotikaresistens och elevers handlingskompetens

2022-07-05

Avsnitt 23 handlar om ett praktiknära skolforskningsprojekt om antibiotikaresistens och handlingskompetens. Eva Lundqvist vid EDU är projektledare.

Lyssna på avsnittet här

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2024-04-18