Disputation: Konsten att undervisa ryttare

2020-04-06

Susanne Lundesjö Kvart
Susanne Lundesjö Kvart

Den 24 april försvarar Susanne Lundesjö Kvart sin avhandling i pedagogik Konsten att undervisa ryttare - en studie om ridlärares pedagogiska praktik. ​

Se abstract (eng) och avhandling
Se abstract (sv)

Disputationen äger rum 24 april, kl 13.15 i Eva Netzeliussalen, 10:K102 på Blåsenhus samt via videolänk i Zoom. Varmt välkomna!

EDU genomför sin första disputation med möjlighet att närvara via videolänk. Den rådande Corona-krisen och de sociala begränsningar som krävs har lett till att vi nu tar in dessa nya tekniska lösningar också till våra disputationer.

För mer information samt länk till Zoom se kalendariet.

Till kalendariet

Intervju med Susanne

Du disputerar snart i pedagogik – hur kom du in på den banan, just att forska inom pedagogik?

Jag började tidigt ha ridlektioner på ridskolan där jag red som barn och fastnade snabbt för funderingar kring hur jag kunde genomföra bra undervisning under de speciella förutsättningar som råder vid ridundervisning. På den vägen är det…

Ditt fokus är ovanligt, åtminstone här på vår institution, du har studerat ridlärare och undervisning där djur är viktiga aktörer – finns det annan liknande forskning i pedagogik i Sverige?

Det finns litegrann men inte mycket, men det är ett område som växer!

Kan några av dina forskningsresultat tillämpas även för undervisning i djurfria miljöer?

Det som utmärker ridundervisning förutom att det är hästar inblandade är att det är en mobil situation med undervisning i grupp och att det innefattar undervisning om en praktisk och förkroppsligad kunskap. Det resultaten visar i relation till detta går absolut att överföra till undervisning med likartade förutsättningar.

Du har tre veckor kvar till disputation – hur planerar du att förbereda dig för den viktiga dagen?

Jag kommer framförallt att läsa igenom min avhandling precis innan så jag har den aktuell. Sedan blir det en spännande utmaning att genomföra disputationen på länk!

Har du något tips till de som funderar på att börja doktorera?

Om du doktorerar inom ett ämne som du brinner för får du motivation att arbeta vidare även i perioder då det kan kännas lite tungt.

Aktuellt

Senast uppdaterad: 2024-04-18