Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett av sju lärosäten i landet som har givits uppdraget att anordna den statliga befattningsutbildningen för rektorer. Uppdraget gäller från och med hösten 2021 och sex år framåt. Utbildningen vänder sig till rektorer och till andra personer som leder läroplansstyrda verksamheter.

Sedan 1992 har Uppsala universitet anordnat utbildning för rektorer på uppdrag av Skolverket. Utbildningen motsvarar 30 högskolepoäng på avancerad nivå. I utbildningen integreras rektorers dagliga praktik och beprövade erfarenhet med forskning och vetenskapliga perspektiv. Utbildningen genomförs i huvudsak på olika kursgårdar med syftet att stärka rektorernas lärande och bygga upp deras professionella nätverk. Uppsala universitet har under många år haft väldigt nöjda deltagare och vi arbetar systematiskt för att kunna erbjuda en utbildning av hög kvalitet som rustar rektorer för en karriär som chef och ledare i pedagogiska verksamheter.

I menyn till vänster kan du läsa mer om vår Rekryteringsutbildning, vårt Rektorsprogram och om Fortbildning för rektorer som genomgått rektorsprogrammet.

Varmt välkommen till oss på Uppsala universitet!

Senast uppdaterad: 2023-11-23