Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker

Skola, sport, skärm är en nystartad forskarskola som syftar till att öka kunskapen om förhållandet mellan utbildning, fysisk aktivitet och digitala medier. Forskarskolan är ett samarbete mellan tre lärosäten och samlar tre discipliner – utbildningssociologi vid Uppsala universitet, idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan, och medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Verksamheten omfattar nio doktorander antagna vid forskarutbildningar i de tre disciplinerna vid de medverkande lärosätena.

Här kan du läsa projektbeskrivningen för forskarskolan.

Senast uppdaterad: 2023-11-23