Forskarutbildningskurser

Våren 2023, pedagogik

Narrativ forskning – tid, identitet och kontext 7,5 hp – vt 23

Kursplan
Litteraturlista
Kursansvarig: Marie Karlsson
Anmälan görs per epost till phd-edu@uu.se, senast 2 december

Tider för kursträffar:
19/1 kl. 13.00 – 20/1 kl. 12.00 – Uppsala universitet
9/3 kl. 13.00 – 10/3 kl. 12.00 – Linköpings universitet
27/4 kl. 13.00 – 28/4 kl. 12.00 – Karlstad universitet
15/6 kl. 13.00 – 16/6 kl. 12.00 – Uppsala universitet

Våren, 2023, didaktik

Teaching in higher education within the educational sciences, 3 hp

Kursplan
Kursledare: Kajsa Bråting
Anmälan till phd-edu@uu.se senast den 31 januari.

Första seminariet, ”Supervision of student essays” är den 14 februari kl. 10.15-12 i sal 11:128
Seminarieledare: Linn Areskoug

Forskarutbildningskurser 2022

Hösten 2022, didaktik

Didaktikens traditioner, 15 hp
Research traditions in Curriculum Studies and Teaching and Learning 1+2 15 hp

(Sv: Didaktikens traditioner 1+2)
Obligatorisk kurs för doktorander antagna i didaktik     
Kurskod: FHS0073 Tillfälleskod: UT22H002
Kursansvarig: Leif Östman och Jenny Wiksten Folkeryd
Anmälan görs per epost till phd-edu@uu.se, senast 7 Juni

Våren 2022, didaktik

Grundläggande kvantitativa analysmetoder i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5hp
28 februari-20 april
Kursplan
Kursledare: Maria Rasmusson och Martin Karlberg
Anmälan görs per epost till Magdalena Nygaard, senast 10 januari.

Senast uppdaterad: 2023-01-13