Forskarutbildningskurser 2023

Våren 2023, pedagogik

Narrativ forskning – tid, identitet och kontext 7,5 hp – vt 23
Tider för kursträffar:
19/1 kl. 13.00 – 20/1 kl. 12.00 – Uppsala universitet
9/3 kl. 13.00 – 10/3 kl. 12.00 – Linköpings universitet
27/4 kl. 13.00 – 28/4 kl. 12.00 – Karlstad universitet
15/6 kl. 13.00 – 16/6 kl. 12.00 – Uppsala universitet
Kursplan
Litteraturlista
Kursansvarig: Marie Karlsson
Anmälan görs per epost till phd-edu@uu.se, senast 2 december

Forskarutbildningskurser 2022

Hösten 2022, didaktik

Didaktikens traditioner, 15 hp
Research traditions in Curriculum Studies and Teaching and Learning 1+2 15 hp

(Sv: Didaktikens traditioner 1+2)
Obligatorisk kurs för doktorander antagna i didaktik     
Kurskod: FHS0073 Tillfälleskod: UT22H002
Kursansvarig: Leif Östman och Jenny Wiksten Folkeryd
Anmälan görs per epost till phd-edu@uu.se, senast 7 Juni

Våren 2022, didaktik

Grundläggande kvantitativa analysmetoder i utbildningsvetenskaplig forskning, 7,5hp
28 februari-20 april
Kursplan
Kursledare: Maria Rasmusson och Martin Karlberg
Anmälan görs per epost till Magdalena Nygaard, senast 10 januari.

Senast uppdaterad: 2022-11-15